مشخصات کتاب

فیلم‌های کارتون و تاثیر آن بر عقیده‌ی کودکان
تأليف:

دکتر محمد العریفی


مترجم:

محمد امین عبداللهی