مجاهدت امام بخاری

روزهای زندگی امام بخاری سپری می‌شود و روزگار، او را در نیکی و خوبی اسوه و الگو می‌گرداند عالم و فقیه، حافظ و محدثی بلند مرتبه می‌شود.

در تیراندازی، اسب سواری در حمل سلاح و چگونگی استفاده از آن با جوانان مسابقه می‌دهد.

امام بخاری این جوانی که شبش در عبادت به خدا سپری می‌شود و در تحصیل علم و تدوین حدیث از خود بردباری نشان می‌دهد و در این راه از لحاظ جسمی ضعیف شده است خود را برای معارک و جنگ‌هایی که دشمنان اسلام آتش آن را برافروخته‌اند آماده می‌کند.

همان طوری که در دانش و آگاهی نابغه‌ای بزرگ بود در تیراندازی و نشانه‌گیری هم نبوغ سرشاری داشت و تیرش خیلی کم به خطا می‌رفت.

محمد بن ابی حاتم از مهارت امام بخاری در تیراندازی حکایت می‌کند و می‌گوید: «روزی برای تیراندازی با امام بخاری در شهر فریر سوار بر اسب شدیم.. و از دری که به سوی چشمه منتهی می‌شد بیرون آمدیم و شروع به تیراندازی کردیم.. تیر ابوعبدالله به پایه پل چوبی روی رودخانه اصابت کرد و پایه شکست. وقتی که ابوعبدالله آن را دید از اسبش پیاده شد و تیر را از آن خارج کرد و به ما گفت که برگردید».

با او به منزل برگشتیم و به من گفت:

«ای ابو جعفر من نیازی به تو دارم آن را برآورده می‌کنی؟».

گفتم: اطاعت از دستورات تو واجب است.

وی در حالی که نفس راحتی می‌کشید گفت: «نیازی مهم است».

سپس نگاهی به کسانی که با ما بودند کرد و کفت: «با ابوجعفر همراه شوید او را به کاری که به او گفته‌‌ام یاری کنید».

گفتم: و آن چه کاری است؟

گفت: «آیا انجام آن را تضمین می‌کنی؟».

گفتم: بله بر سر و چشم.

گفت: «شایسته است که به نزد صاحب پل رفته و او را از جریان مطلع کنی و به او بگویی یا به ما اجازه دهد پایه پل را بازسازی کنیم. یا بهای خسارت آن را بپردازیم، یا راه حل دیگری پیشنهاد دهد». به نزد صاحب پل چوبی که نامش حمید بن اخضر فریری بود رفتم و پیام امام بخاری را به او ابلاغ کردم حمید گفت: «سلام مرا به ابو عبدالله برسان و به او بگو آنچه انجام داده‌ای حلالت باد و تمام داراییم فدایت باد».

به نزد امام بخاری بازگشتم و این پیام را به او رساندم چهره نورانیش شکفته شد و اظهار خوشحالی کرد در آن روز ۵۰۰ حدیث بر غربا خواند و ۳۰۰ درهم صدقه داد.

امام از این کار دو هدف را دنبال می‌کرد:

۱- اینکه به جوانان فنون جنگ را بیاموزد تا در موقع لزوم بتوانند از دین و وطن خویش دفاع کنند.

۲- چیزی را که از بین برده است با پرداخت خسارت جبران کند، حتی اگر آن چیز در راه مصالح عمومی از بین رود.

امام بخاری دو امر اساسی اسلامی را، در مقابل جوانان قرار داد و خود شروع به تطبیق آن‌ها نمود و این گونه عالم و دانشمند سخنش با عملش برابری می‌کند و کردارش از عقیده و ایمانش نشات می‌گیرد.

***