اساس قانونگذاری

بزرگ‌ترین دلیل بر دقت امام بخاری اینکه کتاب «الجامع الصحیح» هنوز و برای همیشه اساس کتاب‌های احکام و قوانین اسلامی و رمز راستی و اخلاص است. با این وجود در آن به طور یقین جزء احادیث صحیح بافت نمی‌شود. آن را به ائمه زمانش تقدیم کرد کمیته‌ای متشکل از احمد بن حنبل، یحیی بن معین، اسحاق بن راهویه - رحمهم الله- که همگی از ائمه بزرگ حدیث و ثقات بودند تشکیل شد. اعضای این کمیته کتاب «الجامع الصحیح» را مورد تحقیق قرار دادند و فقط بر چهار حدیث از میان هفت هزار و دویست و هفتاد و پنج حدیث انگشت گذاشتند، سپس مشخص گردید که این احادیث نیز صحیح هستند.

کتاب «الجامع الصحیح» نه تنها وارد زندگی مسلمانان گردید بلکه همچنین وارد قلب‌های مسلمین شد و غیر از اینکه تدریس این کتاب، در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به دانشجویان و طلاب صورت می‌گیرد بلکه عامه مسلمین خواندن آن را بر خود لازم می‌دانند. خانه‌ای یافت نمی‌شود مگر آنکه کتاب «الجامع الصحیح» در آن وجود داشته باشد. تبرک در مورد آن به حدی رسیده است که می‌گویند خانه‌ای که در آن کتاب «الجامع الصحیح» وجود داشته باشد، دزد به آن دستبرد نمی‌زند و آتش نمی‌گیرد. چه کسی به این کتاب این همه شوکت و بزرگی ارزانی داشت؟