امام بخاری در مكه و مدینه (حرمین)

امام بخاری در پانزده سالگی به همراهی مادر و برادر بزرگش احمد جهت ادای فرضیه‌ی حج به مکه مکرمه مسافرت کرد در آنجا امام تصمیم گرفت که چند سالی را در سرزمین حرم بگذارند و نزد محدثان و مشایخ بزرگ به فراگیری علم حدیث مشغول شود تا اندوخته‌های علمی خود را بیافزاید. در مکه از محضر چهره‌های شاخص بارز علم حدیث همچون احمد بن محمد الازرقی و اسماعیل بن سالم الصایغ و دیگر حافظان بزرگ.. بهره برد.

پیش نویس کتاب «الجامع الصحیح» را در حرم شریف آغاز کرد. امام دلیل تالیف کتاب «الجامع الصحیح» را این گونه بیان می‌کند که: روزی در مجلس امام اسحاق بن راهویه در نیشابور نشسته بودم بعضی از حاضرین پیشنهاد جمع آوری مختصری از احادیث صحیح پیامبر خداص را در کتابی ارائه دادند.

این پیشنهاد ذهن بخاری جوان را به خود مشغول داشت و تصمیم گرفت تا آن را عملی کند بعد از ادای مناسک حج مادر و برادرش احمد به بخارا بازگشتند. و امام بخاری سه سال در مکه اقامت کرد که در این مدت با مذاهب اصولی و کلامی اهل رای آشنا شد. سپس امام بخاری از مکه عازم مدینه شد..

در آنجا به تالیف کتاب (التاریخ) که دائرة المعارفی بی‌نظیر محسوب می‌شود مشغول شد که در شب‌های مهتابی بین منبر و روضه مبارک پیامبرص به نوشتن آن می‌پرداخت.

قبل از نوشتن زندگی نامه هریک از صحابه، یا تابعین غسل می‌کرد و دو رکعت نماز بجای می‌آورد و بعدها، در نوشتن هریک از احادیث نیز همینگونه عمل می‌کرد.

***