مقدمه مولف

همیشه بهترین آرزویم این بوده که درباره امام بخاری/ کتابی تالیف کنم، و لحظه لحظه سیرت زندگی او را که ارزش‌های ایمانی، علمی، و معانی انسانی بزرگ فراگرفته است را پی گیری کنم، ولی هرگاه به پهنای تاریخ زندگی وسیع و برافراشته و سر تا پا مجاهد ایشان نزدیک می‌شدم، احساس می‌کردم که در برابر اقیانوس بیکران و ژرفی قرار دارم که ساحل ندارد. و این احساس مرا وامی داشت که از کنایات و استعارات خودداری نموده و فقط به بیان روش زندگی او بپردازم. چه روش و سیرت بزرگی!.

در مدتی که در این فکر بودم بسیاری از اخبار زندگی امام بخاری را که در کتاب‌های تاریخی چاپی و خطی وجود داشت فیش برداری کردم که در تالیف این کتاب کمک زیادی به من کرد.

کتاب «الجامع الصحیح» او، کتابی است برای عامه مسلمین و مخصوصاً برای معلم و متعلم، استاد و دانشجو، محدث و فقیه و برای کسی که قصد احاطه به سنت نبوی را دارد. و می‌خواهد به احادیث صحیح که لبان مبارک معصوم ج به آن تکلم نموده است دسترسی پیدا کند. و اساس فکر سیاستمداران و رهبران که بشریت را به راه راست هدایت می‌کنند تشکیل دهد.

بدون شک خواننده گرامی از خلال مطالعه این کتاب از مشتقات و سختی‌هایی که امام بخاری برای دسترسی به احادیث نبوی متحمل و تلاش و کوششی که در راه انتشار و بیان احادیث مبذول داشت مطلع می‌شود. و می‌بیند که هزاران نفر از توان انجام آن عاجزند ولی امام به تنهایی آن‌ها را انجام داد.

خداوند به او حافظه‌ای قوی اعطا فرمود بود، که تجهیزات کامپیوتری در این زمان از حفظ آن عاجزند. حافظه‌ای که هزاران حدیث پیامبرص را با متون و اسانید و تاریخ راویان آنان حفظ داشت. پس جای تعجب نیست که تالیفات امام بخاری نشانه‌ای بر صدق، امانت، حقیقت و عاری از هرگونه شک و گمان است.

در طول تاریخ برهانی قاطع است بر اینکه خداوند همان طوری که قرآن کریم را محافظت می‌کند مردانی را از مومنین مهیا نموده تا احادیث نبوی را حفظ کنند.

***