۱۵ آثار و نوشته‌های شریعت سنگلجی

شریعت از حوالی سال‌های ۱۳۰٩ ش به فعالیت‌های تبلیغی پرداخته و در آن سال سلسله مباحثی دربارۀ حرمت ربا ارائه می‌داد که یکی از مریدانش با نام روئین مبشری آن را گردآوری کرد و با عنوان «رساله در حرمت ربا» منتشر کرد. همین طور رساله‌ای با عنوان «اسلام و موسیقی: بیانات شریعت سنگلجی به قلم اسدالله روئین» توسط همین آقای مبشری از درس‌های شب‌های پنج‌شنبه شریعت در سال ۱۳۰٩ش گردآوری و چاپ شده ‌است [۱٧۶].

علاوه بر کتاب‌هایی که ذکرش رفت، دیگر آثار شریعت که در زمان حیات وی به چاب رسیده ‌است بشرح زیر می‌باشد:

۱- توحید عبادت «یکتا پرستی»: ۱٧۴ صفحه در قطع کوچک (رقعی). این کتاب دو بار در مدت زندگی خود شریعت چاپ شد و ایشان بر هر دو چاپ مقدمه‌ای نوشت. البته بعد از رحلت شریعت کتاب چندین بار تجدید چاپ شد؛

۲- کلید فهم قرآن: ۲۴٩ صفحه در قطع کوچک (رقعی) که به انضمام کتاب «براهین القرآن» در زمان حیات شریعت چاپ شد و بعد از رحلت او چندین بار تجدید چاپ شد؛

۳- اسلام و رجعت: این کتاب را شیخ عبدالوهاب فرید تنکابنی، شاگرد شریعت، با استفاد از بیانات و دروس او در این زمینه به رشتۀ تحریر درآورده‌ است؛

۴- محو الموهوم: ۴۱ صفحه در قطع کوچک (رقعی). این کتاب در سال ۱۳۲۳ش در تهران به کوشش حسینقلی مستعان، شاگرد شریعت و یکی از مریدان نزدیکش، منتشر شد. شریعت در این کتاب با استفاد ه از آیات قرآن ثابت نمود که عیسى، خضر و الیاس وفات یافته‌اند؛

۵- براهین القرآن: به کتاب «کلید فهم قرآن» ضمیمه شد.

آثار چاپ نشده ایشان، که همگی به زبان عربی نوشته شده‌اند، به قرار زیر است:

۱- متعابسات در مسائل فلسفه؛

۲- یک دوره کامل فلسفه؛

۳- تلخیص الفلسفه؛

۴- علم القرآن؛

۵- البدع و الخرافات؛

و چند کتاب ناتمام دیگر [۱٧٧].

[۱٧۶] رسول جعفریان، جریان‌ها وسازمان‌های مذهبی‌ ـ سیاسی ایران، ص ۱۰۱۶. [۱٧٧] نورالدین چهاردهی، وهابیت و رشیه‌های آن، ص ۱۶۵، به نقل از از بیانات شب‌های پنج‌شنبه سال ۱۳۰٩ شمسی، که به ضمیمۀ کتاب «بمناسبت یکمین سال رحلت شریعت» به همت ابوالحسن بیگدلی به چاپ رسید.