صفحه نخست حدیث و سنت شرح ریاض الصالحین - جلد چهارم ۶- کتاب: عیادتِ بیمار و تشییع جنازه و نماز بر او و...

۶- کتاب: عیادتِ بیمار و تشییع جنازه و نماز بر او و حضور در خاک‌سپاری وی و ماندن بر سرِ قبرش پس از دفن او