۱۳۶- باب: سلام کردن به کودکان

۸۶۷- عن أنسس أنَّهُ مَرَّ عَلى صِبْيانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهمْ وقال: كانَ رسولُ اللهج يَفْعلُه. [متفق عليه] [صحیح بخاری، ش: ۶۲۴۷؛ و صحیح مسلم، ش: ۲۱۶۸]

ترجمه: روایت است که انسس از کنارِ تعدادی کودک گذشت و به آن‌ها سلام کرد و فرمود: رسول‌اللهج این کار را انجام می‌داد.