صفحه نخست حدیث و سنت شرح ریاض الصالحین - جلد چهارم ۱۲۴- باب: نهی از نشستن بر پوست پلنگ یا استفاده از ...

۱۲۴- باب: نهی از نشستن بر پوست پلنگ یا استفاده از آن به عنوان زیرانداز

۸۱۵- عَنْ مُعاويةَس قال: قال رسُولُ اللهج: «لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النَّمارَ». [حديثی حسن است که ابوداود و جز او آن را با اِسناد حسن روایت کرده‌اند.] [صحیح الجامع، ش: ۷۲۸۳؛ و صحیح أبی داود، آلبانی، ش: ۳۴۷۷]

ترجمه: معاویهس می گوید: رسول‌اللهج فرمود: «روی ابریشم خالص و پوست پلنگ ننشینید».

۸۱۶- وَعَنْ أبي الْمَليحِ عَنْ أَبِيهِس أنَّ رسُول اللهج نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّباع. [ابوداود، ترمذي و نسائي، این حدیث را با اِسناد صحیح روایت کرده‌اند.] [صحیح الجامع، ش: ۶۹۵۳؛ السلسلة الصحیحة، ش: ۱۰۱۱؛ و صحیح أبی داود، آلبانی، ش: ۳۴۸۰]

وَفِي روايةِ التِّرمِذِيِّ: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرَشَ.

ترجمه: از ابوالملیح از پدرشس روایت است: رسول‌اللهج از نشستن بر پوست درندگان منع نمود.

در روایت ترمذی آمده است: پیامبرج از این‌که از پوست درندگان به عنوان فرش (زیرانداز) استفاده شود، منع فرمود.