۱۱۸- استحباب پوشیدن پیراهن

۷۹۳- عن أُمِّ سَلمةَ رضي الله عنها قالت:كان أَحَبَّ الثِّيابِ إِلى رسول اللهج القَميص. [روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذی، گفته است: حدیثی حسن می‌باشد.] [صحیح الجامع، ش: ۴۶۲۵؛ و صحیح أبی داود، آلبانی، ش: ۳۳۹۶]

ترجمه: ام‌سلمهل می‌گوید: دوست‌داشتنی‌ترین لباس نزد رسول‌اللهج پیراهن بود.