صفحه نخست اخلاق اسلامی عاشقی در اتاق عمل بر درجاتشان می‌افزاید...

بر درجاتشان می‌افزاید...

روزی رسول خدا ج بر عائشهل وارد شد و دید که او سرش را بسته و از شدت درد می‌نالد...

فرمود: «چه شده ای عائشه؟»

گفت: تب دارم... خداوند در آن برکت نیندازد!

رسول الله ج فرمود: «به تب بد مگو زیرا گناهان فرزند آدم را می‌خورد چنان‌که آتش هیزم را می‌خورد»... [٧]

زیرا خداوند برخی از بندگان را به بیماری‌ها مبتلا می‌کند تا درجاتشان را بالا ببرد... و گاه ممکن است بنده دارای منزلتی در بهشت باشد و با عمل خود شایسته‌ی آن نشود... اینجاست که خداوند او را به انواع بلا دچار می‌سازد تا او را به آن درجه بالا ببرد...

ابن حبان از رسول خدا ج روایت نموده که فرمودند: «ممکن است شخص نزد خداوند دارای منزلتی باشد اما با عمل خود به آن منزلت نرسد؛ در این صورت خداوند او را به آنچه بد می‌دارد مبتلا می‌کند تا آنکه به آن درجه برسد»...

همچنین در ادب المفرد امام بخاری از ابوهریرهس روایت است که گفت: هیچ مرضی را بیش از تب دوست ندارم زیرا وارد همه‌ی اعضای بدن و مفاصل آن می‌شود که ۳۶۰ مفصل است...

[٧] به روایت مسلم.