صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام ۶- آیا واقعاً میان خویشاوندان پیامبر و اصحابش عداو...

۶- آیا واقعاً میان خویشاوندان پیامبر و اصحابش عداوت و دشمنی بوده است؟

این سخن باطلی است بلکه در حقیقت آنها با همدیگر روابط خوبی داشتند و با هم دوست بودند و به یکدیگر زن می‌دادند و از همدیگر زن می‌گرفتند. و مصاهرت‌های زیادی میان آل پیامبر و اصحاب بوده است، پیامبر دو دخترش ام کلثوم و رقیه را یکی پس از دیگر به ازدواج عثمان در آورد، و العاص بن الربیع با زینب ازدواج کرد، و علی دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر در آورد [۳۵۵]، و علی بعد از وفات ابوبکر با اسماء بنت عمیس بیوۀ ابوبکر ازدواج کرد، و علی با امامه بنت العاص بن الربیع ازدواج کرد، و محمد بن ابی بکر را علی بزرگ کرد و پرورش داد [۳۵۶]، و محمد بن علی بن الحسین با أم فروه بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق ازدواج کرد بنابراین جعفر بن محمد بن علی بن الحسین که ملقب به امام صادق است می‌گفت: ابوبکر دوبار مرا زاده است [۳۵٧] زیرا مادرش أم فروه بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق بود، و مادر أم فروه اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی‌بکر الصدیق بود. و ابان بن عثمان بن عفان با أم کلثوم بنت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب [۳۵۸] ازدواج کرده بود، و سکینه بنت الحسین بنت علی بن ابی طالب همسر مصعب بن الزبیر بن العوام بود [۳۵٩]، و ازدواج‌های زیاد دیگر میان آنها صورت گرفته است، و آنها با یکدیگر صمیمی بودند، بنابراین علی بن ابی طالب فرزندانش را ابوبکر و عمر و عثمان نامید [۳۶۰] و همچنین حسن اسم فرزندش را ابوبکر گذاشت [۳۶۱] و علی بن الحسین پسرش را عمر نام گذاشت [۳۶۲]، و موسی بن جعفر اسم عمر و عایشه را بر فرزندانش گذاشت [۳۶۳]، و یکی از بهترین کتاب‌ها در این موضوع کتاب الشیعه و اهل البیت احسان الهی ظهیر است [۳۶۴].

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[۳۵۵] تاریخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدین ۲٧۵ و الکافی ۵/۳۴۶. [۳۵۶] ربيب پسر همسر از شوهر ديگر كه او را طلاق داده، يا آن شوهر فوت كرده است. [۳۵٧] سیر اعلام النبلاء ۶/۲۵۵. [۳۵۸] الشیعة وأهل البیت ۱۴۱. [۳۵٩] الطبقات الکبری ۵/۱۸۳. [۳۶۰] معرفة الصحابة ۱/۳۰٩، کشف الغمّة ۲/۶٧. [۳۶۱] سیر اعلام النبلاء ۳/۲٧٩،.كشف الغمّة ۲/۱٩۸ [۳۶۲] کشف الغمّة ۲/۳۰۲. [۳۶۳] منبع سابق ۳/۲٩-۳۱. [۳۶۴] الشیعة وأهل البیت ۱۴۰- ۱۴۴.