خلیفه بعد از پیامبر خداص كیست

اهل سنت بر این اجماع کرده‌اند که بعد از پیامبر خدا ابوبکر جانشین اوست، و دیگران در این باره با آنها مخالف هستند و می‌گویند که علیس از ابوبکر و عمر و عثمانش برای خلافت و جانشینی پیامبر سزاوارتر بوده است و خلیفه بلافصل پیامبر است، و از بعضی دلایل که در قرآن و در کتاب‌های حدیث از قبیل بخاری و مسلم و دیگر کتاب‌های سنن و مسانید آمده‌اند استدلال کرده‌اند که ما مهم‌ترین و صحیح‌ترین آن دلایل را بیان می‌کنیم سپس این را توضیح می‌دهیم که تا چه حدودی این دلایل بر مراد آنها دلالت می‌کنند.

و همچنین می‌گوییم که علیس از غلو و افراط در مدح بی‌نیاز است، زیرا او داماد پیامبر و شوهر بهترین دختر او فاطمه بانو زنان اهل بهشت می‌باشد، و همچنین او پسر عموی پیامبر خداص و چهارمین خلیفه راشد و دارای فضائل بسیار زیادی است، اما قضیه، بیان فضائل علی نیست و این مسئله‌ای حل شده است که همه قبول دارند بلکه قضیه این است که آیا این فضائل بر این دلالت می‌کنند که علی از دیگران به خلافت اولی و سزاوارتر است؟

و اینک دلایل کسانی که می‌گویند علی به خلافت اولی بوده و باید قبل از ابوبکر و عمر و عثمانش خلیفه می‌شد.