خلافت یزید بن معاویه

(از سال ۶۰ تا سال ۶۴ ه‍)

در سال شصت هجری با یزید بیعت شد، و در آن وقت سن او سی و چهار سال بود، حسین بن علی و عبدالله بن زبیر با او بیعت نکردند و در مدینه بودند، و وقتى از آن دو خواسته شد که با یزید بیعت کنند عبدالله بن زبیر گفت: امشب فکر می‌کنم و شما را از نظر خودم آگاه می‌نمایم، گفتند: خوب است، وقتی شب شد او شبانه از مدینه به سوی مکه فرار کرد و بیعت نکرد.

و وقتی حسین بن علی را آوردند و به او گفتند که بیعت کن: گفت: من به صورت پنهانی بیعت نمی‌کنم بلکه آشکارا در میان مردم بیعت خواهم کرد. گفتند خوب است، و وقتی شب شد او به دنبال عبدالله بن الزبیر حرکت کرد.