صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام مهمترین كارهایی كه در زمان معاویه انجام شد

مهمترین كارهایی كه در زمان معاویه انجام شد

۱- کارخانه کشتی‌سازی در مصر در سال ۵۴ ه‍ راه‌اندازی کرد.

۲- جنگ قسطنطنیه سال ۵۰ ه‍.

پیامبر خداص گفت: اولین لشکر امت من که برای جهاد وارد دریا می‌شوند بهشت برای آنان واجب گردیده است، و اولین لشکر امتم که به جنگ قیصر می‌رود خداوند آنان را بخشیده است. و بار دیگر در سال ۵۳ ه‍ معاویه به جنگ شهر قیصر رفت و آن را محاصره کرد و محاصره تا سال ۵٧ ه‍ ادامه یافت. و تکریت، رودوس، بنزرت، سوسه، سجستان، قهستان، سرزمین سند در زمان او فتح شدند.

۳- ساختن قیروان: