آغاز فتنه

فتنه در سال (۳۴) هجری وقتی که بعضی از افراد جاهل و عامی خواستند علیه عثمان بن عفانس شورش کنند آغاز شد، او آنها را گرفت و سرزنش کرد و سپس آنها را رها کرد اما آنها باز نیامدند بلکه بیشتر آمادگی کرده و بار دوم در سال (۳۵) هجری از سرزمین خود حرکت کردند، آنها چنان وانمود می‌کردند که گویا می‌خواهند به حج بروند، آمدند و وارد مدینه شده و امیر المؤمنین عثمان بن عفان را در خانه‌اش محاصره کردند تا اینکه بعد از چهل روز محاصره او را کشتند، و در طی روزهایی که او محاصره بود او را از همه چیز حتی از نماز خواندن در مسجد باز داشتند.