عام الرماده سال ۱۸ ه‍:

این سال برای آن عام الرماده نامیده شد چون که زمین بر اثر قحط سالی و کمبود بارندگی رنگش چون خاکستر سیاه شده بود. و این قحط سالی تا نه ماه ادامه یافت و عمر به ابوموسی در بصره و به عمرو بن العاص نوشت و گفت: (برای امت محمد طلب باران کنید) و مردم جهت ادای نماز طلب باران بیرون رفت، و عمر، عباس عموی پیامبرص را همراه خود برد تا برای طلب باران دعا کند، عباس بلند شد و خطبه کوتاهی ایراد کرد و نماز خواند، و سپس بر زمین زانو زد و گفت: بار خدایا فقط تو را می‌پرستیم و تنها از تو کمک می‌خواهیم، بار خدایا ما را بیامرز، و بر ما رحم بفرما، و از ما راضی باش، سپس برگشتند وقتی به خانه‌ها رسیدند گودال‌ها و آبگیرها پر از آب شدند.

انس بن مالکس می‌گوید: عمر و عباس بیرون آمدند تا برای نزول باران دعا کنند، و عمر گفت: بار خدایا در زمان پیامبر وقتی دچار قحط سالی می‌شدیم به پیامبر متوسل می‌شدیم (و او برای ما دعا می‌کرد) و اینک به دعای عموی پیامبر خود به تو متوسل می‌شویم [٧۲].

[٧۲] بخاری، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الإمام الاستسقاء حديث ۱۰۱۰.