همراهی با پیامبرص:

از عبدالله بن عمرو ب پرسیدند که سخت‌ترین کاری که مشرکان با رسول اللهص کردند چه بود، گفت: عقبه بن أبی معیط را دیدم که پیش پیامبرص آمد در حالی که پیامبرص مشغول نماز بود، و عقبه چادری به گردن پیامبر پیچاند و او را به شدّت خفه کرد، آنگاه ابوبکر آمد و او را از پیامبر دور کرد و گفت: «آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید پروردگار من الله است و حال آن که نشانه‌هایی از سوی پروردگارتان برایتان آورده است» [۴۴].

[۴۴] بخاری حدیث ۳۶٧۸.