مبحث پانزدهم: خیانت‌های شیعیان نصیریه [۱۳۲]

نصیریه یکی از فرقه‌های غالی شیعه است که فرد گمراهی معروف به محمد بن نصیر آن را بنیان نهاد، او ابتدا بر مذهب شیعه دوازده امامی بود اما بعدها با آن مخالفت کرد و فرقه دیگری ساخت و شهر سامراء را پایگاه خود قرار داد، او تا سال۲۶۰ هجری مرجع اعلی مذهب نصیری بود، او ادعای نبوت هم کرد و گفت که ابوالحسن علی بن ابی طالب او را مبعوث کرده است [۱۳۳].

مذهب نصیریه بیشتر در بلاد شام رواج دارد، آن‌ها اعتقادات فاسدی دارند و علی را خدا می‌دانند و می‌گویند: محمد شب‌ها به علی متصل است و روزها از او جداست و علی محمد را خلق کرده و محمد سلمان فارسی را و سلمان پنج نفری را خلق کرده که کلیدهای آسمآن‌ها و زمین به دست آنهاست و آن پنج نفر عبارتند از:

مقداد: پروردگار مردم و خالق آن‌ها و موکل رعد و برق و صاعقه و زلزله.

ابوذر: موکل چرخش ستارگان و سیارات.

عبدالله بن رواحه: موکل بادها و قبض ارواح بشر.

عثمان بن مظعون: موکل معده و حرارت بدن و امراض انسان.

قنبر بن ذاذان: موکل نفخ ارواح در اجسام.

نصیریان در توجیه این عقیده می‌گویند که خدا هر وقت بخواهد در اجسام حلول می‌کند [۱۳۴]، نصیریان مانند دیگر فرق شیعه غالی دشنام به صحابه را از فروض دینی می‌دانند چون به ادعای آن‌ها صحابه بودند که حق علویان را در خلافت غصب کردند [۱۳۵].

نصیریان به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد ندارند و به تناسخ ارواح معتقد بوده و شراب و زنا و دیگر محرمات را جائز می‌دانند [۱۳۶].

نصیریان خود را علوی می‌نامند و از اسم نصیری بدشان می‌آید، آن‌ها دشمنی طولانی با اسلام و مسلمین دارند که گاهی در شورش‌ها و خروج علیه خلفای مسلمان مجسم می‌شود و گاهی در همکاری با دشمنان خارجی اسلام در گذشته و حال.

لازم به تذکر است که آن‌ها در زمان ما در کشور سوریه سلطه و نفوذ گسترده‌ای در عرصه‌های گوناگونی چون رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارند.

حال می‌رویم که برخی از خیانات نصیریان را بشناسیم.

[۱۳۲] نصیریه: با ضم نون و فتح صاد و سکون یاء. [۱۳۳] ابوالحسن اشعری: مقالات الاسلامیین ص۱۵، بغدادی: الفرق بین الفرق. [۱۳۴] دکتر مصطفی الشکعة: اسلام بلا مذهب ص۳۰٧، ۳۰۸. [۱۳۵] دکتر سلیمان الحلبی: طائفة النصیریة (ص٩۵) چاپ المطبعة السلطیة-قاهره. [۱۳۶] فاروق الدملوجی: الألوهیة في المعتقدات الإسلامیة (ص۱۱۵) -چاپ بغداد کتاب "الهتف الشریف"ص۶۴ حقیقت دکتر مصطفی غالب النصیری/و این از مهمترین کتب نصریان است.