پیشگفتار

«تحقیقات من به راهنمایی استاد گرانقدرم شیخ محمد المدنی با دعوت به سوی تقریب و وحدت میان اهل سنت و اهل تشیع براساس این‌که تشیع مذهب پنجمی بعد از مذاهب چهارگانه اهل سنت است آغاز گردید اما وقتی تحقیق را شروع کردم و به مراجع و منابع اصلی‌شان دست یافتم دیدم که مسئله کاملاً با آنچه شنیده بودم فرق دارد... پس تحقیقات من به راهنمایی شیخ مدنی به هدف تقریب و وحدت شروع شد اما یک تحقیق علمی سرشتی دارد که زیر بار خواسته‌های شخصی و هواهای نفسانی نمی‌رود».

استاد، دکتر علی احمد السالوس - استاد فقه و اصول

«علت ناممکنی تقریب و وحدت مسلمین با شیعه در مخالفت آن‌ها با سائر مسلمین در اصول دین می‌باشد همانطور که نصیر طوسی بدان اعتراف نموده و آن را اعلان کرده است و نعمت الله موسوی خوانساری آن را تأیید کرده و هر شیعه‌ای بدان اقرار دارد و وقتی در زمان نصیر طوسی چنین بوده است در زمان باقر مجلسی بدتر و وحشتناک‌تر است».

شیخ محب الدین الخطیب"الخطوط العریضة"

«برای اثبات فریب بودن شعار تقریب و وحدت هیچ دلیلی محکم‌تر از وضعیت بد اهل‌سنت در ایران نیست؛ اگر آنان در این ادعایشان صادق بودند میان سنی و شیعه در ملت ایران وحدت و نزدیکی ایجاد می‌کردند»

ناصر الدین الهاشمی"موقف أهل السنة فی ایران"

«من سال‌ها با شیعه‌های عراق و ایران و سعودی و لبنان گفتگو و مناقشه داشته‌ام و به قطع و یقین برایم واضح شده است که آن‌ها کپی برابر اصل از کتاب‌های سیاه منحرفشان هستند».

دکتر احمد الافغانی "سراب فی ایران"

«از چهار دهه پیش، مرکزی برای تقریب و ایجاد وحدت و نزدیکی میان سنی و شیعه در قاهره گشوده شده است اما آن‌ها قبول نکردند که مرکزی مشابه در مراکز علمی آن‌ها در نجف و قم و دیگر شهرهایشان ایجاد شود زیرا هدف آن‌ها این است که فقط ما را به دینشان نزدیک کنند [نه این‌که خودشان هم به دین ما نزدیک شوند]».

دکتر مصطفی السباعی"السنة و مکانتها في التشریع الإسلامي"