مشخصات کتاب

خیانت‌های تشیّع و تأثیر آن در عقب‌ماندگی مسلمانان
تأليف:

دکتر عماد علی عبدالسمیع حسین
دارای مدرک دکترا در رشته دعوت و فرهنگ اسلامی


مترجم:

محمد عمر ابراهیمی