صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار ابوبکر در خدمت پیامبر حاضر و علی

ابوبکر در خدمت پیامبر حاضر و علی÷ غائب بود

فخر رازی: «دلیل اول: ما منکر این نیستیم که خوابیدن على بن أبى طالب (علیهما السلام) در چنین شب ظلمانى در بستر رسول خدا اطاعت عظیم و مقام بلندى است؛ اما ما مدعى هستیم که ابوبکر با همراهى رسول خدا در خدمت آن حضرت حاضر بوده است؛ در حالى که على÷ غائب بوده است و فرد حاضر از فرد غائب، برتر است.»

قزوینی: «تفاوت اساسى عمل امیرمؤمنان÷ با عمل ابوبکر در این است امیرمؤمنان÷ به وعده رسول خدا ایمان کامل داشت؛ از این رو از سر شب تا صبح با خیال راحت و بدون این که دچار حزن و اندوه شود، در بستر رسول خدا خوابید و با وعده‌اى که رسول خدا ج داده بود، مطمئن بود که قریشیان نمى‌توانند به او آسیبى برسانند. [۱۰۱۲] این مطلب اوج ایمان و یقین وى را به سخنان و وعده‌هاى رسول خدا ثابت مى‌کند؛ اما ابوبکر به خاطر عدم ایمان و اطمینان به سخنان پیامر خدا و از ترس کفار قریش، دچار حزن و اندوه دائمى شده بود و هر چه رسول خدا او را این کار نهى مى‌کرد، در او اثرى نداشت و ابوبکر بارها و بارها با بى‌توجهى به فرمان پیامبر خدا این عمل را تکرار کرد؛ پس عمل ابوبکر با رسول خدا، معصیت و همراه با چندین فعل حرام بوده؛ اما عمل امیرمؤمنان÷ سراسر ایمان و اطاعت بوده است.

آیا معصیت و سرپیچى از فرمان پیامبر خدا، با اطاعت محض از آن حضرت و ایمان و یقین به گفته‌هاى آن حضرت قابل مقایسه است؟

آیا حزن و اندوه دائمى ابوبکر، با شجاعت و دلاورى تک یل رسول خدا، حضرت امیرمؤمنان علیهما السلام قابل مقایسه است؟

بى‌تردید، جزاء و پاداش این دو عمل نیز متفاوت خواهد بود، به امیرالمؤمنان به خاطر انجام فرمان رسول خدا و ایمان قوى به وعده‌هاى الهی، پاداش عظیمى تعلق خواهد گرفت؛ اما ابوبکر به دلیل عدم توجه به فرامین رسول خدا و عدم اطمینان به وعده‌هاى آن حضرت، مجازات سنگینى در انتظارش خواهد بود.

جواب:

ما قبلاً ثابت کردیم که حزن ابوبکر حتی یک بارش نیز ثابت نیست اگر ثابت شود به خاطر جان رسول خداست و اگر این حزن صد بار نیز تکرار شده باشد، اقتدا به انبیاء الهی چون موسی÷ و چون نبی مکرم اسلام ج است و همچنین از کتب شیعه آوردیم که گفته بودند پیامبر از خانۀ خویش «خائفانه» خارج شدند و همین صفت در غار نیز همراه ایشان بود! پس اگر اقتدا به رسول خدا و اگر نگرانی بر جان رسول خدا گناه است، من هم همراه شما گواهی می‌دهم که ابوبکر گناهکار است!

و اما اینکه گفته است: «بى‌تردید، جزاء و پاداش این دو عمل نیز متفاوت خواهد بود، به امیرالمؤمنان به خاطر انجام فرمان رسول خدا و ایمان قوى به وعده‌هاى الهی، پاداش عظیمى تعلق خواهد گرفت؛ اما ابوبکر به دلیل عدم توجه به فرامین رسول خدا و عدم اطمینان به وعده‌هاى آن حضرت، مجازات سنگینى در انتظارش خواهد بود.»

بله!! اگر روز قیامت قضاوت به دست تو و امثال تو باشد نه تنها ابوبکر بلکه انبیاء الهی را نیز به جهنم خواهید فرستاد!!

ادامۀ ایراد: تفاوت دیگر میان خوابیدن فضیلت امیرمؤمنان÷ با فضیلت ابوبکر در این است که امیرمؤمنان÷ به دستور رسول خدا ج در بسترش خوابید؛ پس این عمل آن حضرت اطاعت از فرمان پیامبر خدا است؛ در حالى که همراهى ابوبکر با رسول خدا به دستور آن حضرت نبوده و بلکه بدون اجازه آن حضرت بوده است. ما این مطلب را پیش از این ثابت کردیم.

بنابراین، حضور و یا عدم حضور در خدمت پیامبر مهم نیست، مهم این است که چه کسى از فرمان رسول خدا اطاعت و چه کسى سرپیچى کرده است.

جواب:

قبلاً مفصلاً به این ادعا پاسخ گفته‌ایم و لازم نمی‌بینیم که دوباره تکرار کنیم، مختصر آن است که به قول شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی، همراهی ابوبکر نه تنها به خواست پیامبر بوده بلکه به فرمان الله بوده است؛ پس جناب قزوینی خواهشاً سخنان عوام و اوباش را در بوق نکنند و مبلغ اوباش مذهب خود نباشند!!

[۱۰۱۲] خوب شد این را هم اعتراف کردید!