صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار آیا ابوبکر مرکب‌ها را خرید یا شخصی دیگر و آیان این...

آیا ابوبکر مرکب‌ها را خرید یا شخصی دیگر و آیان این فضیلت است؟

در ماجرای هجرت و در جریان، تهیۀ لوازم این سفر، سخن از دو شتریست که رسول خدا و ابوبکر صدیق و همراهان با آن سفر کرده‌اند و طبق متون تاریخی این دو شتر را حضرت ابوبکر صدیق از قبل آماده کرده بودند؛ حال قزوینی، در این باره ابتدا سخن فخر رازی را نقل و سپس نقد می‌کند.

فخر رازی: «وجه یازهم از وجوهى که در این آیه دلالت بر فضل و برترى ابوبکر مى‌کند، این است که او کسى بود که براى رسول خدا مرکب خرید و عبد الرحمن بن أبى‌بکر و اسماء بنت أبى‌بکر، کسانى بودند که براى آن دو غذا مى‌آوردند. روایت شده است که رسول خدا مى‌فرمود: «من و صاحبم بیش از ده روز در غار بودیم و غذائى غیر از خرما نداشتیم». و نیز نقل کرده‌اند که جبرئل پیش آن حضرت آمد در حالى که گرسنه بود؛ پس گفت: این اسماء است که براى شما حیس (غذائى که از خرما، سرشیر و روغن درست مى‌شده) آورده است. رسول خدا با شنیدن این خبر خوشحال شد و ابوبکر را نیز از این مسأله با خبر کرد.

زمانى که خداوند به پیامبرش دستور هجرت به سوى مدینه را داد، آن حضرت این امر را با ابوبکر در میان نهاد. پس ابوبکر به پسرش عبدالرحمن دستور داد که براى آن‌ها، دو شتر و دو کجاوه و دو جامه خریده و یکى از آن‌ها را به رسول خدا اهداء نماید.»