صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار گفتگوی مشرکین در باره لانه عنکبوت و حزن ابوبکر:

گفتگوی مشرکین در باره لانه عنکبوت و حزن ابوبکر:

ابوبکر مروزى در مسند ابوبکر مى‌نویسد: قریش رسول خدا ج را دنبال کردند، وقتی دیدند که عنکبوت بر در غار لانه کرده است، گفتند: هیچ کس وارد آن نشده است، در این هنگام رسول خدا نماز می‌خواند و ابوبکر مراقب بود؛ پس ابوبکر به رسول خدا فرمود: پدر و مادرم به فدای تو، قوم تو به دنبالت هستند، به خدا سوگند من به خاطر ترس از جانم گریه نمی‌کنم، بلکه از این می‌ترسم که ضرری به تو برسانند. رسول خدا فرمود: نترس که خداوند با ما است [۸۶۱].

[۸۶۱] آلبانی این روایت را به دو علت ضعیف می‌داند... نگا: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة ج۳ ص۲۶۱