صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار دیده شدن سراقة بن مالک و حزن ابوبکر:

دیده شدن سراقة بن مالک و حزن ابوبکر:

بخارى در صحیح خود به نقل از ابوبکر مى‌نویسد:

سراقة بن مالک ما را دنبال کرد، گفتم: اى رسول خدا به دنبال ما آمدند، فرمود: نترس که خداوند با ما است. [۸۵۴]

[۸۵۴] این ترجمه بلکه تحریف قزوینی که «حزن» را به «ترس معنا نموده، عجیب نیست چه بسا کسانی چون باقر شریف قرشی شیعی تا به این حد جرات پیدا کرده‌اند که بنویسند: «و فزع أبوبكر وقال للنبي ج: «لو نظروا الي أقدامهم لرأونا»، وهدأ النبي ج روعه، وقال له: «لاتخف ان الله معنا»» (حیاة المحرر الاعظم الرسول الاکرم ج۲ ص ۲۱-۲۲، باقر شریف قرشی؛ مهر امیر المؤمنین)