صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار نجاح: عبدالله بن ابوبکر هنوز اسلام نیاورده بود!

نجاح: عبدالله بن ابوبکر هنوز اسلام نیاورده بود!

از کتب شیعه ثابت شد که «اسماء بنت صدیق» در مهیا کردن لوازم سفر نقش داشته، و ثابت خواهیم کرد که عبدالله بن ابی بکر هم در این مسیر نقش داشته است، اما ببینید که «نجاح» با چه حربه ای می‌خواهد نقش عبدالله بن ابی بکر را حذف کند.

نجاح می‌نویسد: «و مطالبى که درباره فرستادن غذا بواسطه عبدالله بن أبى بکر و اسماء گفته مى‌شود، براى مردم آگاه به سیره و تاریخ پیامبر ج از مطالب ساختگى مضحک شمرده مى‌شود، زیرا عبدالله بن أبى بکر از کافران بود، همانطورى که نملة مادر وى کافر بود و اسماء به همراه شوهر خویش زبیر در حبشه بسر مى‌برد. [۳۱۰]

بعلاوه چگونه مى‌توانستند در خانه‌اى که اغلب اعضاى آن از کفّار محارب با خدا و رسول وى بودند غذا بپزند؟ زیرا در این خانه أبوقحافه و عبدالله و عبد العزّى، (عبد الرّحمن) و نملة [۳۱۱] و خواهر أبوبکر ام فروه که از کافران شمرده مى‌شدند زندگى مى‌کردند، و عبد العزّى از جستجو کنندگان و دنبال کنندگان رسول خدا ج و اصحاب بشمار مى‌رفت. و همین مطلب دروغ‌هاى قریش و بنى امیه را در این زمینه نقش بر آب مى‌نماید.»

جواب:

او این دروغ خودش را به جلد ۱۳ صفحه ۲٧۰ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ارجاع داده است و ما با مراجعه به این کتاب، دوباره می‌بینیم که او دروغ گفته است، در کتاب مذکور هیچ سخنی از کفر عبدالله بن ابی بکر به میان نیامده است، بلکه به اتفاق سیره نویسان و مؤرخان چون ابن اسحاق و ابن سعد و طبری و دیگران، عبد الله اخبار قریش را به غار می‌آورد و بعد از هجرت پیامبر اکرم ج به دستور ابوبکر صدیق، ام رومان و اسماء و عایشه را با خود به مدینه آورد.

دکتر آیتی شیعی می‌نویسد: «در سه روزى که رسول خدا و ابوبکر در غار «ثور» بودند، «عبد اللّه بن أبى بکر» و «عامر بن فهیره» و «أسماء ذات النطاقین» براى رساندن خوردنى و نوشیدنى و أخبار أهل مکه نزدشان رفت و آمد داشتند.» [۳۱۲]

محمد تقی لسان الملک سپهر می‌نویسد: «عبد اللّه بن ابى بکر را فرمودند که: روز در میان قریش زیستن کند و شبانگاه خبر کفار را در غار ثور بدیشان برد» [۳۱۳]

محمد کریم العلوی الحسینی الموسوی می‌نویسد: «سه شب در آن غار ماندند عبدالله فرزند ابوبکر شبانه نزد آن‌ها در غار میماند و قبل از طلوع فجر بیدار شده به مکه بر میگشت روزها در مکه اخبار را جمع کرده شبانه برای رسول خدا ج نقل می‌کرد.» [۳۱۴]

حاج عبد المجید صادق نوبری می‌نویسد: «رسول خدا سه شب در آن غار ماندند عبداللَّه فرزند ابوبکر شبانه آمده نزد آن‌ها در غار مى‏ماند و قبل از طلوع فجر بیدار شده به مکه بر مى‏گشت روزها در مکه اخبار را جمع کرده شبانه به رسول اکرم نقل مى‏کرد (عامر بن فهیره) غلام ابوبکر بعد از نصف شب گوسفندان ابوبکر را آنجا برده نگه می‌داشت، رسول اکرم و ابوبکر از شیر گوسفندان میل مى‏کردند بعد از سه شب رسول خدا از جماعت (بنى الدلیل) راهنما براى راه مدینه اجیر نمود....» [۳۱۵]

[۳۱۰] دروغ بودن این ادعا ثابت شد. [۳۱۱] سیدنا ابوبکر صدیق همسری به نام «نمله» نداشته است؛ و مادر اسماء و عبدالله «قتیله بنت عبدالعزی» بوده است که در جاهلیت با ابوبکر ازدواج کرد و در همان جاهلیت طلاق داده شد. [۳۱۲] تاریخ پیامبر اسلام، ص۲۱٧ ؛ ترجمه تاریخ یعقوبى، ج ۲، ص ۳٩۸. [۳۱۳] ناسخ التواریخ زندگانى پیامبر،ج‏۲،ص۶۱۱ [۳۱۴] تفسیر کشف الحقایق عن نکت الایات و الدقائق ج۱ ص۸۰۳، محمد کریم العلوی الحسینی الموسوی _ تهران؛ ط۳،۱۳٩۶ق [۳۱۵] ترجمه و تفسیر نوبرى ج‏۱ص ۱۶۴،عبدالمجید صادق نوبری؛ سازمان چاپ وانتشارات اقبال‏_تهران‏،ط۱، ۱۳٩۶ق