مشخصات کتاب

نقد و بررسی تفسیر آیه ولایت از دیدگاه شیعه دوازده امامی
تأليف:

عدنان محمد زرزور


مترجم:

قریب الله مطیع