۹- بازهم خطای حضرت علی÷

عبیدالله ابن عباس حاکم بصره در زمان حضرت علی÷ در بیت المال خیانت کرد، ابوالأسود دؤلی به آن حضرت می‌نویسد:

«یا امیرالمؤمنین! در انتخاب حاکم بصره اشتباه کرد و شخصی را به این کار گمارد که صلاحیت نداشت». چرا علی اشتباه کرد؟ چون معصوم نبود. به علاوه، ابوالأسود نیز که از شیعیان علی÷ بود، انتظار عصمت از آن حضرت نداشت و فقط وظیفه خود می‌دانست که اشتباه انجام شده را به اطلاع علی÷ برساند. همچنین، ابوالأسود عقیده نداشت که علی÷ از باطن‌ها آگاه است و علم غیب دارد و می‌داند که پسر عمویش در بیت المال خیانت می‌کند؛ از این رو، در صدد گزارش وضعیت برآمده بود.