تلاش تابعین در جمع آوری سنت نورانی:

تابعین رحمهم الله سنت رسول الله و بلکه کل دین را از صحابه دریافت نمودند و ابلاغ این رسالت عظیم را عهده دار شدند.

بهترین نسل بعد از صحابه آن‌ها بودند که زحمات زیادی در خدمت به سنت رسول‌الله ج کشیدند.