صفحه نخست حدیث و سنت سرنوشت احادیث تا خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نمونه‌هایی از صحیفه‌های نوشته شده در زمان صحابه:

نمونه‌هایی از صحیفه‌های نوشته شده در زمان صحابه:

۱- صحیفه ابوبکر صدیقس که در آن صدقات واجب نوشته شده بود.

۲- صحیفه‌ی علی بن أبی طالب.

۳- صحیفه‌ی عبدالله بن عمرو بن العاص معروف به صحیفه صادقه.

۴- صحیفه عبدالله بن أبی أوفی.

۵- صحیفه ابوموسی الأشعری.

۶- صحیفه جابر بن عبدالله.

همه‌ی این صحیفه‌ها در حیات رسول الله ج نوشته شدند.

همچنین می‌توان از صحیفه‌ی همام معروف به صحیفه‌ی صحیحۀ نام برد که احادیثش از ابوهریرهس روایت شده است.