صفحه نخست حدیث و سنت سرنوشت احادیث تا خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله احادیثی که در آن‌ها اذن به نوشتن کاملا مشهود است:

احادیثی که در آن‌ها اذن به نوشتن کاملا مشهود است: