سخنی با خوانندگان

برادر و خواهر مسلمان، تعصب و مذهب را کنار بگذار و به این سوالات پاسخ بده. در این کتابچه آیه تطهیر بسیار زیبا و به شیوۀ علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و بیان شده که آیه تطهیر چه ارتباطی با عصمت دارد. این کتابچه پیامی است به هر حق‌جو و حق‌طلب که به خاطر خدا دنبال حق است.

۱- آیا همسر از نظر عقلی و شرعی و عرفی از اهل بیت مرد نیست؟ آیا قرآن کریم به این امر گوشزد نکرده است که همسر موسی÷ از اهل بیت او بوده، و زن ابراهیم÷ اهل او بوده، و همسر عمران اهل او بوده است؟ بلکه همۀ مردانی که بوده‌اند و آنهایی که به دنیا خواهند آمد همسرانشان از اهل بیت آنها هستند، پس به چه دلیل همسران پیامبرص جزو اهل بیت او قرار نمی‌گیرند؟ و گفته می‌شود که از اهل بیت نیستند.

۲- آیا حدیث کساء (آل‌عبا) ارتباطی با بیرون کردن امهات المؤمنین از مفهوم آیه دارد؟ نهایت حدیث آل‌عبا این است که خویشاوندان پیامبرص نیز از اهل بیت او محسوب می‌شوند. و آن دسته از خویشاوندانی که با او در یک خانه زندگی نمی‌کردند، جزو اهل بیت پیامبرص قرار بگیرند.

۳- آیا آیۀ تطهیر بر عصمت کسی دلالت می‌کند؟ اگر آیۀ تطهیر بر این امر دلالت کند، پیش از همه همسران پیامبرص در اولویت قرار دارند، و این چیزی است که لغت، شریعت، عرف، عقل، سبب نزول و سیاق آیه بر آن دلالت دارند.

۴- اعتقاد به عصمت ائمه از ضروریات دینی و عقاید اساسی شیعۀ امامی است و مذهبشان بر پایۀ آن استوار است، پس چگونه درست است که چنین عقیده‌ای اساسی بر پایۀ دلیلی باشد که آن دلیل تخمینی و احتمالی است؟ باید چنین عقیدۀ مهمی براساس دلایلی روشن و قطعی ارائه شود، و آیۀ تطهیر به صراحت بر عصمت ائمه دلالت نمی‌کند.

۵- چرا میان امامان فرق گذاشته می‌شود، به حسنس که از اهل بیت است، چرا فرزندان او معصوم نیستند؟

۶- چرا عصمت تنها منحصر به یکی فرزندان حسینس است و سپس تنها در نسل آن یک فرزند ادامه دارد، با اینکه همه از فرزندان حسینس وابسته به خاندان اهل بیت هستند، اهل بیتی که بنا به اعتقاد شیعه آیۀ تطهیر دربارۀ آنها نازل شده است.

امید است که خداوند ما را هدایت کند، و ما را در محل استقرار و امن خویش با پیامبر و آل بیت و اصحاب برگزیده‌اش گرد آورد، آمین.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالـمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً کثيراً.