نتایج شیوع خرافات

با شيوع اين‌گونه خرافات و روايات و اخبار جعلي، مشکلاتي در جهان اسلام به وجود آمده که بر عهده هر مسلمان عالمي است که با تمام توان با آن‌ها مقابله کند، از جمله:

۱- کثرت کتب احاديث غیر معتبر و آمیزش حق و باطل و حيران شدن محصلين(طلبه‌های علوم دینی).

۲- تعصب مذهبي دین‌داران و از دست‌ دادن عقل و انصاف و طرفداري از امور نامستند و ناموجه.

۳- ايجاد غرور و افتخار جهال به همين امور و قرار گرفتن آنان به عنوان ابزار دست توسط دکانداران مذهبي.

۴- اتلاف وقت و مال در نشر کتب خرافي و اوقاف بسيار براي مقابر و اسراف در اين امور.

۵- نشر شرک و خرافات در ميان مردم به نام مذهب و سوء استفاده از ائمه و اولياي دين.

۶- ترک اقتداء به افعال بزرگان اسلام و کمی سعي و تلاش در راه دين و جهاد في سبيل الله و پرداختن به اعمال بيهوده از قبيل زيارات و نذورات مرجوح و باطل و گريه‌ و زاري و تشکيل دسته‌های عزاداري و قمه ‌زني و ...

٧- اشاعه و نشر بدعت‌ها و شعائر ساختگی به نام مذهب و اسلام و اهمال در احکام حقيقي دين.

متاسفانه اگر کسي براي روشنی افکار مسلمين قدمي بردارد و يا قلمي بر کاغذ بگذارد پاسداران خرافات (یا پاسدران امام رضا) به بهانه طرفداري از ائمه و اوليای دين، وي را متهم ساخته و کافر و فاسق خوانده و فرصت نمي‌دهند که عوام، سخنان چنين کساني را بشنوند.

هدف نگارنده از تاليف اين کتاب آن بود که عده‌اي از مردم منافق و بي‌‌اعتقاد به خدا و رسولشص، به نام اسلام و به بهانه‌ی اظهار ارادت به اهل‌بيت پيغمبر ص در طول مدت چند قرن هرچه خواسته‌اند به اسلام نسبت داده‌‌اند و آنچه کفر و شرک و ضد قرآن و عقل و موجب انهدام اسلام و انحطاط و تفرقه‌ی مسلمين بوده است، در کتب زيارات و ادعيه به عنوان حديث و روايت ذکر کرده‌‌اند و اسلام را مجموعه‌‌اي از خرافات و موهومات و تملق و چاپلوسي از بزرگان اسلام معرفي کرده‌اند و مردم را به بهانه‌ی ذکر کرامات و معجزات و فضائل بزرگان دين از اصل دين و از قرآن دور ساخته‌اند و از معارف اسلام و قرآن بي‌‌خبر نگه داشته‌اند و آنان را به تعظيم و تمجيد پيغمبر و امام مشغول کرده‌اند و براي رفتن به سر قبرها و مزارها ثواب‌ها و اجرهاي بي‌‌حساب و غلوآميز و ناموافق با عقل و قرآن تراشیده‌اند و مردم را به کارهاي بيهوده سرگرم کرده‌اند ودين و دنيا و اموال آنان را ربوده‌اند و خرافات را به نام دين به مردم تزريق کرده‌اند، علماء نيز نه تنها مخالفت نکرده‌اند بلکه با سکوت خود به طور ضمني تأييد آنان نيز کرده‌اند! ما در اين مختصر براي بيداري مسلمين متن تعدادي از زيارتنامه‌‌ها را بررسي کرديم، به امید این‌که مردم ما از کيد و مکر ايشان رهايي يابند.