زیارت ۳۶ به نقل از جابر جعفی

اين زيارت را ابن طاووس و مجلسي و ديگران ذکر کرده‌اند، اما بدان که علامه حلي در رجال خود به نقل از ابن الغضائري مي‌گويد: اکثريت کساني که از جابر جعفي روايت مي‌کنند ضعيف‌ هستند! يعني در واقع دروغ‌هاي خود را به او نسبت مي‌دهند. و نجاشي نيز فرموده است: کساني که از او روايت مي‌کنند تضعيف شده‌اند. از اين رو نمي‌توان هر چه را که به اسم جابر جعفي عرضه مي‌شود پذيرفت. اين زيارت نيز هم‌چون زياراتي که تاكنون ملاحظه کرديد، آثار جعل در آن هويداست و همان عيوب زيارتنامه‌هاي پيشين را داراست، زيرا مي‌گويد: چون به زيارت قبر امام حسين÷ آمدي دم در مي‌ايستي! يا مي‌گويد: با هر قدمي که برداري يا بگذاري ثواب شهيدي را که در خون خود غلطيده باشد برایت نوشته می‌شود! يا مي‌گويد: زيارت آن حضرت ثواب هزار عمره و آزاد کردن هزار برده و هزار بار جهاد با پيغمبر مرسل را دارد!

مسلماً اين زيارت نيز چنان‌که بارها گفته‌‌ایم زماني جعل شده که بر مرقد سيد الشهداء بارگاه و گنبد و درهاي متعدد ساخته‌‌اند و آن را به دروغ بر امام مظلوم حضرت صادق ÷ افتراء بسته‌‌اند و الا در زمان آن حضرت مرقد امام حسين دری نداشته است. درمورد ثواب زيارت نيز گفته‌‌ایم که با اين ثواب‌ها، ثواب زائر از مزور بيشتر خواهد شد! هم‌چنين زيارت‌‌ساز جاهل مي‌گويد: ثواب هر رکعت نماز در آن‌جا ثواب هزار حج است! گويا دعاهاي ائمه را نديده که قبولي يک حج خود را از خدا درخواست مي‌‌کردند. برای مثال حضرت امير ÷ عرض مي‌‌کند: «أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم» یعنی پروردگارا! از تو مي‌خواهم که مرا در شمار حاجياني که حجي نيکو و مقبول به جاي آورده‌اند قرار دهی. [۱۳۳]

آيا آن کسي که اين گفتارهاي غلو‌آميز را نپذيرد و آن‌ها را از گفته‌های امام‌÷ نداند منحرف است يا کسي که هر چه را به نام امام عرضه مي‌شود مي‌پذيرد و آن را از امام مي‌داند؟!

[۱۳۳] الصحيفة العلوية، دعاؤه في اليوم الثلاثين من الشهر.