صفحه نخست اخلاق اسلامی سیزده مقاله سودمند مصرف سیگار بزرگ‌ترین قاتل‌ماست

مصرف سیگار بزرگ‌ترین قاتل‌ماست

نشریه ریاض شماره (۱۲٧۵) مورخ ۲۲/۳/۱۴۲۴ه‍ بیان نمود که مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار در عربستان سالیانه بیست و سه هزار «۲۳.۰۰۰» نفر است و این دولت با وارد نمودن (۱۵) میلیارد نخ سیگار در سال به ارزش (۶۳۶) میلیون ریال چهارمین وارد کننده سیگار در جهان است.