صفحه نخست اخلاق اسلامی سیزده مقاله سودمند سه برنامه ساده قرآنی برای ختم قرآن کریم

سه برنامه ساده قرآنی برای ختم قرآن کریم

۱- تلاوت،۲- حفظ، ۳- تمرین و یادگیری و تدبر.

۱- برنامه ساده‌ای برای ختم قرآن کریم که روزانه صفحاتی از آنرا در نماز بخوانید بدون آنکه تأثیری در کارهای روزانه شما داشته باشد، یا وقت شما را بگیرد.

به جدول زیر دقت و برابر آن رفتار نمائید

<strong >تعداد صفحات در هر نماز</strong >

1

2

3

4

5

6

7

8

12

17

<strong >تعداد صفحات درهر روز</strong >

5

10

15

20

25

30

35

40

60

85

<strong >مدت ختم قرآن</strong >

4 ماه

2 ماه

40 روز

30 روز

24 روز

20 روز

17 روز

15 روز

10 روز

7 روز

.مثال: اگر کسی در هر نماز یک صفحه، و در روز پنج صفحه، قرآن بخواند در مدت چهارماه آنرا ختم خواهد نمود. (مترجم).

برنامه‌ای آسان برای حفظ کامل قرآن با حفظ یک سطر در روز:

<strong >تعدادسطرها در روز</strong >

1

2

3

4

5

6

7

8

12

15

24

30

<strong >مقداری که در سال حفظ می‌شود</strong >

24

12

8

6

8/4

4

4/3

3

2

6/1

1

8 ماه

مثال: اگر روزانه فقط یک سطر قرآن حفظ شود در مدت بیست و چهار سال تمام قرآن حفظ خواهد شد. (مترجم).

برنامه‌ای آسان برای یادگیری و تدبر در قرآن با فراگرفتن چند آیه در روز با استفاده از تفاسیر مختصر و خوب مانند «تفسیر سعدی، زبده التفاسیر و تفسیر ابن کثیر» همراه با حفظ آن «در صورت تمایل»:

<strong >تعداد آیات یادگرفته در روز</strong >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<strong >آنچه در چند سال و ماه یاد می‌گیرید</strong >

7/17

9/8

10/5

5/4

6/3

11/2

6/2

2/2

11/1

9/1

مثال: اگر روزانه یک آیه قرآن را حفظ و یاد بگیرید (همراه بامعنی) در مدت هفده سال و هفت ماه معنی تمام قرآن را یاد گرفته و حفظ می‌نمائید.