سوره الکافرون:

۱- «سمع ص رجلاً یقرأ «الكافرون» قال ص أَما هذا فقد بَرِیءَ من الشرك». (أحمد والدارمی). «پیامبر ص از مردی شنید که سوره «کافرون» می‌خواند فرمود امّا این مرد از شرک و بت‌پرستی بری است».

۲- «اقرأ قل یا أیها الكافرون ثم نَمْ على خاتمتها فإنَّها براءةٌ من الشرك». (ترمذی). پیامبر ص فرمود: «سوره قل یا أیها الکافرون را بخوان و در پایانش بخواب که امان از شرک خواهد بود».