سوره ملک:

۱- «سورة من القرآن ثلاثون آیة تستغفر، أوْ تشفع لصاحبها حتی یغفر له: تبارك الذي بیده الملك». (أبوداود، الترمذی، ابن ماجه وابن حبان). رسول اکرم ص فرمود: «در قرآن سوره‌ای هست که سی آیه دارد. برای کسیکه آنرا می‌خواند درخواست مغفرت و شفاعت می‌کند تا آمرزیده شود و آن سوره تبارک الذی بیده الملک می‌باشد».

۲- «قال ابن مسعود س: سوره الـملك هي الـمانعة من عذاب القبر من قرأَها كل لیلة فقد أكثر وأطِیب». (عبدالرزاق والطبرانی والحاکم). «ابن مسعود س می‌گوید: سوره ملک مانع و نجات‌دهنده از عذاب قبر است. هر کس آنرا هر شب بخواند بهتر و بیشتر و افزون‌تر است».