سوره الکهف:

۱- «من حفظ عشر آیات من أَوَلِ سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». (مسلم). پیامبر می‌فرماید: «هر کس ده آیه از اول سوره کهف را حفظ کند از فتنه دجال درامان خواهد ماند».

۲- قال أبوسعید: «من قرأ سورة الكهف یوم الجمعة أضاء له من النور فیما بینه وبین البیت العتیق». (الدارمی). از ابن مسعود س نقل شده که پیامبر اکرم ص می‌فرماید: «هر کس سوره الکهف را در روز جمعه بخواند. نوری در بین او و خانه خدا (بیت الله) برایش روشن می‌شود».