صفحه نخست اخلاق اسلامی ارزش وقت نزد علمای اسلامی ابوبکر باقلانی شب نمی‌خوابید تا این که سی و پنج ور...

ابوبکر باقلانی شب نمی‌خوابید تا این که سی و پنج ورق تألیف خودش را بنویسد:

در کتاب «الدیباح الـمذهب» آمده است که قاضی ابوبکر باقلانی وِرد او در هر شب بیست رکعت نماز و نوشتن سی و پنج ورقه از حفظ خود بود.