صفحه نخست اخلاق اسلامی ارزش وقت نزد علمای اسلامی ائمه و پیشوایانی که تألیف بسیار نمودند

ائمه و پیشوایانی که تألیف بسیار نمودند

دانشمند فقیه اصولی بَحاثه، محمد حسن حجوی فاسی مغربی/ در کتاب خود «الفکر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي» [۳: ۴۱- ۴۵ چاپ مغرب و ۲: ۴۵- ۴۸ چاپ نمتکانی کردی]، در شرح حال امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری اشاره به کسانی از علماء نموده است که تألیف بسیار دارند، مانند ابن جریر طبری و ابن الجوزی [و ابن حجر عسقلانی و جلال الدین سیوطی]. در اینجا از نوشته‌ی او گلچینی می‌نمایم، و اگرچه در عبارتم تکرار آید ضرری ندارد. محمد حسن حجوی فرمود: