صفحه نخست اخلاق اسلامی ارزش وقت نزد علمای اسلامی منذر مروانی نحوی، لقب «المذاکرة» یافت به سبب شدت ت...

منذر مروانی نحوی، لقب «المذاکرة» یافت به سبب شدت تعلق او به مذاکره در نحو:

از پیشوایان زبان عربی، کسی لقب «الـمذاکرة» را می‌یافت که زیاد علاقه به مذاکره و بحث در علوم عربی می‌داشت و با هریک از علماء که ملاقات می‌نمود به بحث و مذاکره می‌پرداخت. امام حافظ ابن حجر در کتاب «نُزهَ الألباب في الألقاب» فرمود: اَلمُذاکَرَۀ: منذر بن عبدالرحمن بن معاویة بن محمد بن عبدالله بن المنذر بن عبدالرحمن بن معاویة بن هاشم بن عبدالملک اندلسی مروانی می‌باشد. او لقب المذاکرۀ داده شد، برای این که علاقه‌ی شدید به علم نحو داشت و خود یکی از ائمه و پیشاهنگام علم لُغت بود و هر وقت عالمی را ملاقات می‌نمود می‌گفت: می‌خواهی در بابی از علوم عربی بحث و مذاکره نمائیم؟ روی این اصل لقب المذاکرۀ یافت، ابن حزم فرمود که: «الـمذاکرة» در سال ۳٩۳ درگذشت. شاید یکی از اسباب اطلاع واسع او همین مذاکره باشد که گفته‌اند: کار نیک‌کردن از پُرکردن است.