صفحه نخست اخلاق اسلامی ارزش وقت نزد علمای اسلامی امام محمد بن حسن شیبانی، دانش‌آموز امام اعظم، شب ن...

امام محمد بن حسن شیبانی، دانش‌آموز امام اعظم، شب نمی‌خوابید، مگر اندکی:

علامه طاشکبری زاده در کتاب «مفتاح السعادۀ ومصباح السیادۀ» نوشته است که: امام محمد بن الحسن، فقیه، مجتهد، محدث و شاگرد امام ابوحنیفه، متولد سال ۱۳۲ هجری قمری و متوفای سال ۱۸٩ هجری قمری شب نمی‌خوابید و نزد خود کتاب‌هایی می‌گذاشت؛ همین که از کتابی ملول می‌شد کتاب دیگری را مطالعه می‌کرد و خواب خود را با شستن رویش از میان می‌برد و می‌فرمود: خواب از حرارت و گرمی است، از این رو با آب از میان برده می‌شود.