صفحه نخست اخلاق اسلامی ارزش وقت نزد علمای اسلامی خلیل بن احمد، شیخ امام النحاة، سیبویه می‌گفت: سنگی...

خلیل بن احمد، شیخ امام النحاة، سیبویه می‌گفت: سنگین‌ترین ساعت‌ها در زندگی من ساعتی است که مشغول خوردنم

ابوهلال عسکری در کتابش «الحث علی طلب العلم والإجتهاد فی جمعه» آورده است که: علامه خلیل بن احمد فراهیدی بصری متولد سال ۱۰۰هـ. ق و متوفی سال ۱٧۰ هـ. ق می‌گفت: سنگین‌ترین ساعت‌های زندگی‌ام، ساعتی است که در آن مشغول خوردن هستم. ببینید که این شخص از این که وقت او صرف خوراک خوردن می‌شود، متأسف می‌شود و اگر می‌توانست از آن خودداری می‌کرد، برای این که او می‌خواست تمام وقتش در راه کسب علم صرف شود. بی‌حهت نیست که افرادی مثل امام نحودانان، سیبویه، و امثال او زیر دست او تعلیم یافته‌اند، و بی‌جهت نیست که نام او تا قیامت می‌ماند.