آگهی

زیارت قبر پیغمبر ص واجب نیست، و یکی از شروط (صحت) حج به حساب نمی‌آید، چنانکه بعضی از افراد عوام و شبه عوام چنین پنداشته‌اند، بلکه زیارت آن برای کسیکه به زیارت مسجد النبی ص آمده باشد یا محل سکونتش نزدیک آن باشد سنت است.

اما کسیکه در مکانی دور از مدینه سکونت دارد حق تهیه وسایل سفر بقصد زیارت قبر را ندارد. بلکه سنت است بقصد زیارت مسجد شریف وسایل سفر آماده کند، و ضمن زیارت مسجد، به زیارت قبر پیغمبر ص و دو رفیقش اقدام کند، چون در صحیحین (بخاری و مسلم) آمده است که رسول الله ص فرموده: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ إِلى ثَلاثِ مَساجِدَ: الْـمَسْجِدُ الْـحَرامُ وَمَسْجِدِي هذا وَالْـمَسْجِدِ الأَقْصى». «وسایل سفر به قصد زیارت تهیه نمی‌شود مگر به سوی سه مسجد، مسجدالحرام و مسجد من و مسجد الأقصی».

و اگر تدارک گرفتن به قصد زیارت قبر او و سایر اشخاص جایز می‌بود، قطعاً امت را بسوی آن راهنما و هدایت می‌کرد، و فضل آن را به آنها تذکر می‌داد چون معلوم است که رسول الله ص ناصحترین مردم، و عالم‌ترین آنها به خدا بود و از همه‌ی آنها بیشتر از خدا می‌ترسید، او ص مأموریت خود را بصورت آشکار و روشن ابلاغ کرد، و امت را به سوی همه نیکیها دعوت، و از کلیه‌ی بدیها برحذر داشت. چرا چنین نباشد در حالیکه او امت را از تدارک گرفتن جهت زیارت بسوی غیر مساجد سه گانه منع کرده و فرموده است: «لا تَتَخِّذُوا قَبْرِي عِيداً وَلا بُيُوتَكُمُ قُبُوراً وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمُ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». «قبر مرا به [محل برگزاری] عید نگیرید و خانه‌های خود را به قبر تبدیل نکنید و بر من درود بفرستید، درود شما به من می‌رسد در هر جا باشید».

قول به مشروع بودن تدارک گرفتن برای زیارت قبر رسول الله ص منجر به، به عیدی گرفتن آن، و واقع شدن محذوری که رسول الله ص ما را از آن منع کرده می‌شود. محذوری که رسول الله ص از آن خوف داشته است مانند مبالغه در شأن او، و بسیاری از مردم به سبب تدارک گرفتن برای سفر به زیارت قبر او گرفتار این محذور گشته و سفر به قصد زیارت قبر او را مشروع دانسته‌اند. که در واقع ممنوع و بدعت است.

اما احادیثی که در این باب روایت و بدانها احتجاج می‌شود ـ که گویا تدارک سفر بقصد زیارت قبر پیغمبر ص جایز است ـ. احادیثی هستند از نظر سند ضعیف ـ بلکه موضوع‌اند ـ و حافظان حدیث چون دارقطنی و بیهقی و ابن حجر و غیر اینها بر ضعف آنها تأکید ورزیده‌اند. لذا معارضه احادیث صحیحه‌ی دال بر تحریم تدارک برای زیارت قبور بوسیله‌ی این روایتهای جعلی و ضعیف صحیح نیست.