صفحه نخست اخلاق اسلامی از زندگی ات لذت ببر مهم نیست که تو همیشه موفق باشی

مهم نیست که تو همیشه موفق باشی

فهد با دوستش – که خیلی معاند و لجوج بود – در یک دشت وسیعی راه می‌رفتند و از دور چیز سیاهی را دیدند که سینه‌اش را به زمین گذاشته و بادها گاهی او را پنهان و گاه ظاهر می‌کنند.

فهد رو به دوستش نمود و گفت: به نظر شما این چه حیوانی است؟

دوستش گفت: این یک بز سیاه‌رنگ است.

فهد گفت: خیر بلکه آن یک کلاغ است.

دوستش گفت: من به تو می‌گویم بزی است آقا یعنی بز.

فهد گفت: خوبه نزدیکتر می‌رویم و بیشتر به آن دقت می‌کنیم.

آن‌ها نزدیکتر شدند و بیشتر و بیشتر نگاه‌شان را به آن متمرکز نمودند و خیلی واضح بود که در جلو آن‌ها کلاغ نشسته است!

فهد گفت: برادر عزیز! به خدا این کلاغ است.

دوستش با اطمینان کامل سرش را تکان داد و گفت: آقا بزی است بزززز.

باز فهد خاموش شد و بیشتر نزدیک شدند و کلاغ به نزدیک‌شدن آن‌ها احساس نمود و پرواز کرد.

فهد فریاد زد و گفت: الله اکبر! کلاغ است دیدی کلاغ است پرواز کرد؟ آه پرواز کرد.

دوستش گفت: آقا این بز است بزززز اگرچه پرواز کند.

چرا این داستان را ذکر نمودم؟ به این خاطر آن را ذکر نمودم تا بگویم:

این مهارت‌هایی که در صفحات گذشته ذکر نمودم برای عموم مردم شایستگی دارند اما با این وجود این امر باقی است که برخی مردم چنان‌اند که هرچه تو با آنان إعمالِ مهارت نمایی بازهم با شما هم‌صدا نشده و سازگار نخواهند شد.

پس اگر شما با آن‌ها مهارت سرخوشی را اعمال نمایید، مثاً به او بگویید: ماشاء الله!

چه‌قدر لباس‌های زیبا پوشیده‌ای! گویا شب عروسی‌ات است. و توقع دارید او لبخندی بزند و از شما تشکر نماید، نه این که چنین می‌کند، بلکه به شما چپ چپ نگاه می‌کند و می‌گوید: خوبه خوبه، لوس بازی درنیاور، سبکی نکن.

امثال اینگونه عبارات خشن و نفرت‌انگیز که حاکی از جهل وی به فنون تعامل با مردم می‌باشد.

یا مانند این که زنی با شوهرش اعمال مهارت می‌نماید و مهارت تفاهم را با وی به کار می‌گیرد و یک نکته ملایم را با او حکایت می‌کند و با خنده با او واکنش نشان می‌دهد. اما شوهر می‌گوید: خوبه، با خنده، روی خودت فشار نیاور؟!

وقتی از طرف مردم با اینگونه برخوردها مواجه گشتی، بدان که آن‌ها نمی‌توانند یک جامعه ایده آل و متعالی را تشکیل دهند.

من خودم این مهارت‌ها را تجربه نموده‌ام. آری، به خدا قسم من شخصاً تجربه نمودم و تأثیر آن را در بزرگ و کوچک، افراد ساده و زیرک، انسان‌های عالی‌رتبه و دانشجویان دانشکده‌ای که در آن تدریس می‌کنم احساس نموده‌ام.

آن‌ها را با فرزندانم تجربه نمودم و شگفتی‌ها دیده‌ام.

بلکه آن را با جنسیت‌های مختلف اعم از زن و مرد تجربه کردم و آثار آن را مشاهده کرده‌ام. به خدا قسم من خیرخواه شما هستم.