با اختصار...

هرکسی برای خداوند تواضع و فروتنی نماید، خداوند او را بالا می‌برد، و خداوند با تواضع برای بنده جز عزت و سربلند نمی‌افزاید.