صفحه نخست اخلاق اسلامی از زندگی ات لذت ببر خودت را باتمرین بساز و پیشرفت بده...

خودت را باتمرین بساز و پیشرفت بده...

«زنده باش نه مرده، با سخنان، تعبیرات و حرکات چهره‌ات از خود واکنش نشان بده تا دیگران با تو انس بگیرند».