اشاره...

«ما كل ما يتمنی المرء يدركه
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن»
[٧١] چنین نیست که هرچه انسان آرزو بکند به آن برسد گاهی بادها به سمتی می‌وزند که مورد تمایل کشتی‌ها نیست.

[٧١] خدا کشتی آنجا که خواهد برد
و گر ناخدا جامه بر تن درد
(مترجم)