زیرک باش...

«پزشک ماهر قبل از خالکوبی نخست با انگشتانش جستجو نموده و موضوع مناسب را انتخاب می‌کند».